Utrustning för vindmätning och master

IMG_1357IMG_1368

 

 

 

 

 

 

 

Utrustning för master

Här arbetar vi fram olika prototyper för infästning av vajer i befintlig mast. Den svarta är en redan existerande lösning på marknaden. Vindmätnings bommen kommer också att omarbetas för att bli enklare att montera och billigare att producera, även den är en redan existerande lösning på marknaden (ej Mortec AB produkt