Utrustning för tillverkning av flyghangarsportar

Tillverkning av special utrustning för portionering och upphägning av aluminiumbalkar vid tillverkning av hangarportar.

spjutspets