Handikapp anpassning av specialcykel

Tillverkning av ergonomiskt fotstöd för personer som inte har muskelkontroll för att dessa ska få möjlighet att uppleva utflykter på cykel.

IMG_0680 IMG_0679 IMG_0676