Expandertapp

IMG_2161 Redigerad 1024x768Byt till expandertapp i ett tidigt skede, när det fortfarande går fort och är enkel att byta, tapp och bussning. Då blir kostnaden låg, för arbetstid, material och stilleståndstid. Dessutom kan det vara fullt möjligt att byta dessa delar på plats, ute på fält och på så vis slippa transport, ytterligare stillestånd och lokalkostnader.

 

Vi har Expandertapp för de flesta tänkbara situvationer. Finns det ingen Expandertapp till just din maskin i våra listor, tar vi fram expandertapp som passar. Vi kan ta fram expandertapp med en diameter på upp till 800mm. Om hålen i tappöronen på din maskin är slitna eller ovala. Gör vi expanderhylsorna ovala eller i överdimention så att dom passar din maskin. Maila eller ring så skickar vi måttblad så att du kan du fylla i måtten till dina tappar och tappöronen samt maskindata (se måttblad). Allt för att du ska få pris och rätt tappar till din maskin.

IMG_2114Varför Expandertappar? I normala fall byter man bussningar i maskinens leder eftersom det är där slitaget ska ske för att spara på övriga delar i maskinen som är mycket dyrare att ersätt än en bussning. Samma funktion har sulorna på våra skor. Förr i tiden sulade man om skorna och slapp på så vis köpa nya. Ska man vara lite krass skulle det även ha suttit bussningar i öronen på maskinen för att inte själva maskinen ska ta skada.

Så fort det uppstår ett spel börjar delarna hammra mot varandra och på så vis blir tappen mindre och örat större i diameter så även bussningen i leden. Vilket till sist leder till att örat blir så förstört att det måste svetsas och sedan arborras vilket är en kostsam operation.

IMG_1833 IMG_1799Genom att byta bussning tar man bort glappet som skapar hammringen mellan delarna, men när det gäller tappöronen är man tvungen att  använda Expandertapp eftersom det inte finns några bussningar att byta på dessa ställen. En fördel med Expandern är att man kan spänna på dem för att uppnå en glappfri funktion i den aktuella leden.